การแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2567     การนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมสถานศึกษาพอเพียง
           
   
           
 
     
  ประกาศโรงเรียน เรื่อง ผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดวัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด
  ประกาศโรงเรียน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
  ประกาศโรงเรียน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
  ประกาศโรงเรียน เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ
  ประกาศโรงเรียน เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ
  ประกาศโรงเรียน เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด
  ประกาศโรงเรียนเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม (โควต้า)
  ประกาศโรงเรียน เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ
  ประกาศโรงเรียน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ
  ประกาศโรงเรียน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2567 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์(GIFTED)
  ประกาศโรงเรียน เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีSMT (Science Mathematics and Technology)
  ประกาศโรงเรียน เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP (Mini English Program)
  ประกาศโรงเรียน เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง
  ประกาศโรงเรียน เรื่อง ผลการทดสอบความสามารถทางวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 “WSRA TEST” ครั้งที่ 2
  ประกาศโรงเรียน เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567
  ประกาศโรงเรียน เรื่อง การทดสอบความสามารถทางวิชาการ WSRA-TEST ครั้งที่ 2
  ประกาศโรงเรียน เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 เดิม เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
  ประกาศโรงเรียน เรื่อง ยกเลิกการอยู่เวรรักษาความปลอดภัย เวรกลางคืนและเวรวันหยุดราชการ
     
     
     
 
           
           
           
 
 
- นางสาวอารยา แก้วทองสอน