ครูธีรเศรษฐ ศรีแผ้ว ประพันธ์
 
แคว้นเมืองเก่า เผ่าไทยเดิมนี้ ริมธารตาปี ถิ่นศรีวิชัย
คือเวียงสระ ของคนยุคใหม่ ศิวิไลซ์ คู่ไทยพัฒนา
ว.ส. สถาบันให้ความรู้ ช่วยเชิดชู หญิงชายทั่วหน้า
ได้เป็นเลิศ ในการเรียนการกีฬา เมื่อเข้ามาร่วมชั้น หมั่นฝึกตน
รู้หน้าที่ มีวินัยใจซื่อสัตย์ เป็นคุณสมบัติ ของเราทุกคน
เคารพครู รักเพื่อนเยาวชน ในกมลคิดสร้างแต่ทางดี
เวียงสระมัธยมศึกษา รัฐให้ราษฎร์มา ปีสองห้าหนึ่งสี่
ส้ม ขาว สวยสดใสสุดเปรมปรีดิ์
ภูมิใจที่ได้เรียนรู้ คู่ ว.ส. (ซ้ำ)
   
เพลงมาร์ชเวียงสระ