ภาพประจำการศึกษา 2560 
  ภาพประจำการศึกษา 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562
  กิจกรรม"วันครู"และกิจกรรมการรำลึกถึงครู"เสวนาบูชาครู" ในวันที่ 16 มกราคม 2562
 
 
 
  การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด วันที่ 21 มกราคม 2562
 
  กิจกรรม"วันตรุษจีน" การแสดงกิจกรรมต่างๆของนักเรียน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562