ภาพประจำการศึกษา 2560 
  ภาพประจำการศึกษา 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562
  กิจกรรม"วันครู"และกิจกรรมการรำลึกถึงครู"เสวนาบูชาครู" ในวันที่ 16 มกราคม 2562
 
 
 
  การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด วันที่ 21 มกราคม 2562
 
  กิจกรรม"วันตรุษจีน" การแสดงกิจกรรมต่างๆของนักเรียน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
 
  กิจกรรมกลุ่ม To be Number One เนื่องในเทศกาล Valentine-Day 14 กุมภาพันธ์ 2562
 
 

พิธีการวางพวงมาลาเนื่องในวัน "วิภาวดี" ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

 
  กิจกรรมการประกอบอาหารของลูกเสือวิสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
 
  กิจกรรมการเปิดรั้วโรงเรียน OPEN-HOUSE ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
 
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ "ใต้ร่มจามจุรี 3ปี6ปี ความทรงจำดีๆไม่ลืมเลือน วันที่ 8 มีนาคม 2562
 
  การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี วันที่ 11-12 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนเวียงสระ
 
  การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ วันที่ 18-19 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนเวียงสระ
 
  กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
 
  กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 วันที่ 3 พฤษภาคม 2562
 
  กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่สู่จามจุรีช่อใหม่ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนเวียงสระ
 
  ่การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2,ม.3,ม.5 และม.6 วันที่ 8-9 มถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเวียงสระ
 
  พิธไหว้ครู "นบน้อม วันทา บูชาครู" ในวันที่ 13 มิถุนายน ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเวียงสระ
 
  การประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA 14 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเวียงสระ
 
  กิจกรรมเนื่องในวัน "สุนทรภู่" รำลึกครูกวีศรีสยาม ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเวียงสระ
 
  กิจกรรมการเดินสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2562
 
  กิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องใน "วันแม่แห่งชาติ" ณ โรงเรียนเวียงสระ 9 สิงหาคม 2562
 
  กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงสระ
 
  ต้อนรับครูบรรจุใหม่และครูย้าย ในวันที่ 4 พ.ย.2562
 
  ต้อนรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ เข้ารับตำแหน่งใหม่ 29 พ.ย.2562
 
  การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงสระ
 
  กิจกรรม"วันครีสต์มาส ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงสระ
 
  กิจกรรม "ตักบาตรส่งท้าปี ลานดนตรี ส้ม-ขาว 2020" ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562