ภาพประจำการศึกษา 2560 
  ภาพประจำการศึกษา 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562
  กิจกรรม"วันครู"และกิจกรรมการรำลึกถึงครู"เสวนาบูชาครู" ในวันที่ 16 มกราคม 2562
 
 
 
  การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด วันที่ 21 มกราคม 2562
 
  กิจกรรม"วันตรุษจีน" การแสดงกิจกรรมต่างๆของนักเรียน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
 
  กิจกรรมกลุ่ม To be Number One เนื่องในเทศกาล Valentine-Day 14 กุมภาพันธ์ 2562
 
 

พิธีการวางพวงมาลาเนื่องในวัน "วิภาวดี" ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

 
  กิจกรรมการประกอบอาหารของลูกเสือวิสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
 
  กิจกรรมการเปิดรั้วโรงเรียน OPEN-HOUSE ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
 
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ "ใต้ร่มจามจุรี 3ปี6ปี ความทรงจำดีๆไม่ลืมเลือน วันที่ 8 มีนาคม 2562
 
  การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี วันที่ 11-12 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนเวียงสระ
 
  การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ วันที่ 18-19 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนเวียงสระ