ภาพประจำการศึกษา 2560 
  ภาพประจำการศึกษา 2561 
  การประชุมแนะแนวการศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
 
 
 
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC:younth Counselor 13 มกราคม 2561
 
  กิจกรรม "วันครู ครั้งที่ 62 " ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียน
 
  การประเมินนักเรียนพระราชทาน รอบกลุ่ม 3 ในวันที่ 19 มกราคม 2561
 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนงานวิจัยทางการศึกษา วันที่ 20 มกราคม 2561
 
  พิธีการประดับแถบ 3 สี กองลูกเสือวิสามัญ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 24 มกราคม 2561
 
  เปิดรั้ว ส้ม-ขาว นิทรรศการนวัตกรรม Open House ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนเวียงสระ
 
  กิจกรรมวันตรุษจีน สาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 15 กุมภาพันธ์ 2561
 
  พิธีวางพวงมาลา "วันวิภาวดี " 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระราชเวียงสระ
 
 
 
 
 
 
 
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ "ใต้ร่มจามจุรี 3 ปี 6ปี ความทรงจำดีๆไม่มีเลือน 13 มีนาคม 2561
งานศิษย์เก่า คืนสู่เหย้า ชาวส้มขาว ครั้งที่ 3/2561 ณ สนามโรงเรียนเวียงสระ
กิจกรรมปฐมนิเทศน์นักเรียนใหม่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1และปีที่ 4 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่4 วันที่ 5 พฤษภาคม 2561
วันสถาปนาโรงเรียน "ทอดผ้าป่าสามัคคี" ครบรอบ 47 ปี วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงสระ(อาคารโดม)
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลสถานศึกษาจัดการแนะแนวดีเด่น วันที่ 19 มิถุนายน 2561
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561 ณ สนามโรงเรียนเวียงสระ
กิจกรรมโรงเรียนเวียงสระ "แห่เทียนพรรษา" ไปยังวัดเวียงสระ วันที่ 27 กรกฎาคม 2561
พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ณ โรงเรียนเวียงสระและที่ว่าการอำเภอ
โครงการ "อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ " ครั้งที่ 5 วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหัวสะพานฯ ที่ 217
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน วันที่ 20 กันยายน 2561

"คุรมุทิตา วันอำลาที่ภาคภูมิ" วันเกษียณอายุราชการ 28 กันยายน 2561

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน รอบที่ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561
กิจกรรมเนื่องในวันคริสต์มาส ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงสระ