:: รายละเอียดห้องประชุมทั้งหมด ::

ห้องประกันคุณภาพ


สถานที่ตั้ง : 
อาคาร 1 ชั้น 3
จำนวนที่นั่ง : 
10-20 คน
ผู้ดูแล : 
ครูนิวัฒน์ หัสพันธ์
หน่วยงาน : 
งานประกันคุณภาพ
เบอร์โทรศัพท์ : 
089-726-4838
หมายเหตุ : 

ห้องประชุมบัวบุณนุสรณ์ อาคาร 5


สถานที่ตั้ง : 
อาคาร 5 ชั้น 1
จำนวนที่นั่ง : 
300
ผู้ดูแล : 
นายศิริธนากร หนูจันทร์แก้ว
หน่วยงาน : 
งานบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 
077361997
หมายเหตุ : 

ห้องประชุมพิกุลทอง อาคาร 4


สถานที่ตั้ง : 
ห้อง 411 อาคาร4
จำนวนที่นั่ง : 
120
ผู้ดูแล : 
นายพีระพงษ์ ถิระโชติ
หน่วยงาน : 
งานบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเวียงสระ
เบอร์โทรศัพท์ : 
077361997
หมายเหตุ : 
วางเก้าอี้อย่างเดียวได้ 120 ที่นัง /ว่างโต๊ะ+เก้าอีก 100 ที่นั่ง

ห้องประชุมเล็ก


สถานที่ตั้ง : 
ห้อง 234 ชั้น 2 ตึก 3
บริษัท AAA จำกัด (มหาชน)
จำนวนที่นั่ง : 
50
ผู้ดูแล : 
กรอกชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน : 
ฝ่ายอาคารและสถานที่
เบอร์โทรศัพท์ : 
021234567
หมายเหตุ : 
-

ห้องประชุมใหญ่


สถานที่ตั้ง : 
ห้อง 344 ชั้น 3 ตึก 4
บริษัท AAA จำกัด (มหาชน)
จำนวนที่นั่ง : 
200
ผู้ดูแล : 
กรอกชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน : 
ฝ่ายอาคารและสถานที่
เบอร์โทรศัพท์ : 
021234567
หมายเหตุ : 
-

หอประชุมโรงเรียน (หอประชุมเฟื่องฟ้า)


สถานที่ตั้ง : 
อาคารประกอบ
จำนวนที่นั่ง : 
1000
ผู้ดูแล : 
นายภนธนา บำเพ็ญธรรม
หน่วยงาน : 
โรงเรียนเวียงสระ
เบอร์โทรศัพท์ : 
0957471822
หมายเหตุ :