สาระคณิตศาสตร์
สาระภาษาไทย
สาระสังคมศึกษา
สาระภาษาต่างประเทศ
สาระศิลปะ
สาระการงานอาชีพ
สาระเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มงานสนับสนุน
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
วารสาร@จามจุรี ฉบับโรงเรียนประชารัฐ
วารสาร@จามจุรี ฉบับล่าสุด 2560
วารสารฉบับแทนคำขอบคุณ 2561
เพจโรงเรียนเวียงสระ
เพจประชาสัมพันธ์
เพิ่มเพื่อน 
 
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่รั้ว ส้ม-ขาว โรงเรียนเวียงสระ World Class Standard School โทร.077361997 แฟกซ์.077361996  
คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด
 
ค่ายแกนนำรักการอ่าน ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนเวียงสระ
 
กิจกรรมเดิน-วิ่ง บ้านส้องมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ณ เทศบาลตำบลบ้านส้อง ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
VTR เกษียณอายุราชการโรงเรียนเวียงสระ ในวันที่ 30 กันยายน 2562
VTR บรรยากาศการแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันายน 2562
VTR แนะนำโรงเรียนเวียงสระ update ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
VTR กิจกรรมเนื่องในเทศกาล "วัน Valentine Day" ของกลุ่ม To Be Number One ปี 2562
VTR กิจกรรมการเนื่องในเทศกาล"วันตรุษจีน" กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(จีน) ปี 2562
VTR การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ทั้ง 5 ด้าน
VTR ประวัติโรงเรียนเวียงสระ
VTR เกษียณอายุราชการโรงเรียนเวียงสระ 2561
VTR กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
VTR วันสถาปนาโรงเรียน "ทอดผ้าป่าสามัคคี" ครบรอบ 47 ปี โรงเรียนเวียงสระ
การแสดงของนักเรียนโครงการ To be Number One โรงเรียนเวียงสระ 
สมทบทุนบริจาคเงิน"ก้าวคนละก้าว" โรงเรียนเวียงสระ
VTR เกษียณอายุราชการ โรงเรียนเวียงสระ 2560
สื่อวิดีทัศน์การเรียนรู้ "คุยเฟื่อง เรื่องภาษาไทย" การพัฒนาการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ
ศาสตร์ ศิลป์ ถิ่นโนรา จากภูมิปัญญาสู่สากล
   
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(MEP)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Gifted ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกคอมพิวเตอร
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกและสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง กำหนดวันสอบกลางภาค และ วันสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปี2562
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ครูการศึกษาพิเศษ  
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ครูการศึกษาพิเศษ 1 ตำแหน่ง
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรียนซ้ำ (กรณีพิเศษ)
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา2562
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 (บัญชีนักเรียนสำรอง)
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2562
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง การเตรียมการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในส่วนภูมิภาค (สพม.11)
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted ม.4
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 2/2561 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (MEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(GIFTED) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2562
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
   
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ กำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
ประกาศค่าเป้าหมาย มาตรฐานโรงเรียนเวียงสระ
แผ่นผับข้อมูลโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
มาตรฐานโรงเรียนเวียงสระ
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา-ปีการศึกษา-2558
แผ่นพับข้อมูลงานโรงเรียน
 
 
     
     
Scan QR CODE ระบบเกรด Online
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คุณครูจิรายุ  เวชโอสถ
คุณครูสุดารัตน์  อินทร์น้อย
คุณครูอรสุมา  ขานทอง
คุณครูสลี  โรยร่วง
คุณครูณิชากร  เส้งสุย
แบบประเมินความพึงพอใจการบริการ
งานประชาสัมพันธ์
 
QR CODE ระบบจองห้องประชุมออนไลน์