สาระคณิตศาสตร์
สาระภาษาไทย
สาระสังคมศึกษา
สาระภาษาต่างประเทศ
สาระศิลปะ
สาระการงานอาชีพ
สาระเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มงานสนับสนุน
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
วารสาร@จามจุรี ฉบับล่าสุด 2563
วารสาร@จามจุรี ฉบับล่าสุด 2562
วารสาร@จามจุรี ฉบับล่าสุด 2560
วารสารฉบับแทนคำขอบคุณ 2561
เพจโรงเรียนเวียงสระ
เพจประชาสัมพันธ์
เพิ่มเพื่อน 
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่รั้ว ส้ม-ขาว โรงเรียนเวียงสระ World Class Standard School โทร.077361997 แฟกซ์.077361996  
 
 
ภาพอาคารเรียน 318 ล./55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ทดแทนอาคารเรียน 2 โรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 
 
 
 
 
  
 
VTR เกษียณอายุราชการโรงเรียนเวียงสระ ประจำปีการศึกษา 2563
VTR ผู้อำนวยการโรงเรียนพบผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

VTR รายการแหลงข่าวชาวใต้ รองผู้ว่าราชการตรวจเยี่ยมการป้องกันของโรงเรียนช่วงโควิค-19

VTR การมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 "ผอ.ชวนคุย"
VTR การประชุมผู้ปกครองนักเรียน รายการ"ผอ.ชวนคุย" ปีการศึกษา 2563
VTR การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
VTR เกษียณอายุราชการโรงเรียนเวียงสระ ในวันที่ 30 กันยายน 2562
VTR บรรยากาศการแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันายน 2562
VTR แนะนำโรงเรียนเวียงสระ update ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
VTR กิจกรรมเนื่องในเทศกาล "วัน Valentine Day" ของกลุ่ม To Be Number One ปี 2562
VTR กิจกรรมการเนื่องในเทศกาล"วันตรุษจีน" กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(จีน) ปี 2562
VTR การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ทั้ง 5 ด้าน
VTR ประวัติโรงเรียนเวียงสระ
VTR เกษียณอายุราชการโรงเรียนเวียงสระ 2561
VTR กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
VTR วันสถาปนาโรงเรียน "ทอดผ้าป่าสามัคคี" ครบรอบ 47 ปี โรงเรียนเวียงสระ
การแสดงของนักเรียนโครงการ To be Number One โรงเรียนเวียงสระ 
สมทบทุนบริจาคเงิน"ก้าวคนละก้าว" โรงเรียนเวียงสระ
VTR เกษียณอายุราชการ โรงเรียนเวียงสระ 2560
สื่อวิดีทัศน์การเรียนรู้ "คุยเฟื่อง เรื่องภาษาไทย" การพัฒนาการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ
ศาสตร์ ศิลป์ ถิ่นโนรา จากภูมิปัญญาสู่สากล
 
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง การรับนักเรียน ม.3 เดิม เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศโรงเรีนเวียงสระ เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
ระเบียบโรงเรียน-ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ผลการศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศ๊กษาปีที6 ปีการศึกษา 2562
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 318ล.55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนเวียงสระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 318ล.55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว)
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 2563
แบบยื่นความประสงค์ให้ สพม.11 จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่)
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2563
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ม.1 ปี 2563
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2563
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 2563
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ม.1/2563
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพม.11 เรื่อง การป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง การรับนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ระบบออนไลน
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ กำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
ประกาศค่าเป้าหมาย มาตรฐานโรงเรียนเวียงสระ
แผ่นผับข้อมูลโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
มาตรฐานโรงเรียนเวียงสระ
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา-ปีการศึกษา-2558
แผ่นพับข้อมูลงานโรงเรียน
 
   
   
Scan QR CODE ระบบเกรด Online
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น
คุณครูจิรายุ  เวชโอสถ
คุณครูสุดารัตน์  อินทร์น้อย
คุณครูอรสุมา  ขานทอง
คุณครูสลี  โรยร่วง
คุณครูณิชากร  เส้งสุย
ุณครูอาทิตยา ดวงมณี
   
แบบประเมินความพึงพอใจการบริการ
งานประชาสัมพันธ์
 
QR CODE ระบบจองห้องประชุมออนไลน์