สาระคณิตศาสตร์
สาระภาษาไทย
สาระสังคมศึกษา
สาระภาษาต่างประเทศ
สาระสุขศึกษาและพละศึกษา
สาระศิลปะ
สาระการงานอาชีพ
สาระเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มงานสนับสนุน
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
วารสาร@จามจุรีฉบับพิเศษ
วารสาร@จามจุรี ฉบับพิเศษ 2559
วารสาร@จามจุรี ฉบับโรงเรียนประชารัฐ
เพจโรงเรียนเวียงสระ
เพจประชาสัมพันธ์
เพิ่มเพื่อน 
 
 
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่รั้ว ส้ม-ขาว โรงเรียนเวียงสระ World Class Standard School โทร.077361997 แฟกซ์.077361996  
 
กิจกรรมค่ายรักการอ่าน ระหว่างวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2560 ณ ห้องโสตพิกุลทอง โรงเรียนเวียงสระ
 
"มุฑิตาจิต วันเกษียณที่ภาคภูมิ" คุณครุสุคนธ์ เพชรชิต  คุณครูมยุรี  พุฒิกุลบวร และคุณครูสมยศ เจริญผล 28 กันยายน 2560
 
VTR เกษียณอายุราชการ โรงเรียนเวียงสระ 2560
  
 
สถานที่โรงแรมในท้องที่อำเภอเวียงสระที่ได้รับอนุญาต (กลุ่มการงานอาชีพ ณ โรงเรียนเวียงสระ)
   
 
 
 
   
   
ศาสตร์ ศิลป์ ถิ่นโนรา จากภูมิปัญญาสู่สากล   สื่อวิดีทัศน์การเรียนรู้ "คุยเฟื่อง เรื่องภาษาไทย" การพัฒนาการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ
 
 
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง การประมูลขายอาหารในโรงเรียนเวียงสระ ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2560
ที่ ศธ 04241/1787 เรื่องแนวทางปฏิบัติการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
ประกาศค่าเป้าหมาย มาตรฐานโรงเรียนเวียงสระ
แผ่นผับข้อมูลโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
มาตรฐานโรงเรียนเวียงสระ
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา-ปีการศึกษา-2558
แผ่นพับข้อมูลงานโรงเรียน
 
 
     
     
Scan QR CODE ระบบเกรด Online
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น 
 
คุณครูจิรายุ  เวชโอสถ
คุณครูสุดารัตน์  อินทร์น้อย
คุณครูอรสุมา  ขานทอง
คุณครูสลี  โรยร่วง