สาระคณิตศาสตร์
สาระภาษาไทย
สาระสังคมศึกษา
สาระภาษาต่างประเทศ
สาระศิลปะ
สาระการงานอาชีพ
สาระเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มงานสนับสนุน
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
วารสาร@จามจุรี ฉบับโรงเรียนประชารัฐ
วารสาร@จามจุรี ฉบับล่าสุด 2560
เพจโรงเรียนเวียงสระ
เพจประชาสัมพันธ์
เพิ่มเพื่อน 
 
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่รั้ว ส้ม-ขาว โรงเรียนเวียงสระ World Class Standard School โทร.077361997 แฟกซ์.077361996  
พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเวียงสระและที่ว่าการอำเภอเวียงสระ
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
       
การแสดงของนักเรียนโครงการ To be Number One โรงเรียนเวียงสระ   สมทบทุนบริจาคเงิน"ก้าวคนละก้าว" โรงเรียนเวียงสระ
     
VTR เกษียณอายุราชการ โรงเรียนเวียงสระ 2560 ศาสตร์ ศิลป์ ถิ่นโนรา จากภูมิปัญญาสู่สากล สื่อวิดีทัศน์การเรียนรู้ "คุยเฟื่อง เรื่องภาษาไทย" การพัฒนาการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ
 
 
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน ๕ แบบ๒๑๒ล/๕๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง การรับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง จ้างจัดหาครูต่างชาติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนเวียงสร
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง และพนักงานขับรถ
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาบริษัทจ้างครูต่างชาต
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ GIFTED ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ GIFTED ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง จ้างจัดหาครูต่างชาติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประจำปี 2561
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ( Mini English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี2561
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง การรับนักเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GIFTED) ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ปีการศึกษา2561
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง การจัดกิจกรรม OPEN - HOUSE
หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04277/ว317 ลว.14 มีนาคม 2560 แนวทางปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
   
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
ประกาศค่าเป้าหมาย มาตรฐานโรงเรียนเวียงสระ
แผ่นผับข้อมูลโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
มาตรฐานโรงเรียนเวียงสระ
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา-ปีการศึกษา-2558
แผ่นพับข้อมูลงานโรงเรียน
 
 
     
     
Scan QR CODE ระบบเกรด Online
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น 
 
คุณครูจิรายุ  เวชโอสถ
คุณครูสุดารัตน์  อินทร์น้อย
คุณครูอรสุมา  ขานทอง
คุณครูสลี  โรยร่วง
คุณครูณิชากร  เส้งสุย
แบบประเมินความพึงพอใจการบริการ
งานประชาสัมพันธ์
 
QR CODE ระบบจองห้องประชุมออนไลน์