กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม 2561

DSC 4612 DSC 4647 DSC 4657 DSC 4658
DSC 4659 DSC 4661 DSC 4675 DSC 4677
DSC 4678 DSC 4681 DSC 4680 DSC 4682
DSC 4683 DSC 4685 DSC 4687 DSC 4689
DSC 4695 DSC 4694 DSC 4696 DSC 4698
DSC 4702 DSC 4703 DSC 4710 DSC 4714
DSC 4725 DSC 4727 DSC 4729 DSC 4743
DSC 4753 DSC 4754 DSC 4756 DSC 4758
DSC 4760 DSC 4759 DSC 4762 DSC 4761
DSC 4763 DSC 4764 DSC 4766 DSC 4768
DSC 4767 DSC 4769 DSC 4788 DSC 4790
DSC 4793 DSC 4794 DSC 4796 DSC 4798
DSC 4797 DSC 4799 DSC 4800 DSC 4802
DSC 4803 DSC 4804 DSC 4808 DSC 4809
DSC 4812 DSC 4811 DSC 4814 DSC 4815
DSC 4818 47572221 10212974763540354 9208503615990267904 n DSC 4819 DSC 4820
DSC 4822 DSC 4823 DSC 4824 DSC 4825
DSC 4826 DSC 4827 DSC 4828 DSC 4829
DSC 4830 DSC 4831 DSC 4832 DSC 4834
DSC 4835 DSC 4841 DSC 4843 DSC 4844
DSC 4847 DSC 4848 DSC 4850 DSC 4851
DSC 4853 DSC 4856 DSC 4857 DSC 4858
DSC 4860 DSC 4862 DSC 4863 DSC 4864
DSC 4865 DSC 4866 DSC 4867 DSC 4868
DSC 4869 DSC 4870 DSC 4871 DSC 4874
DSC 4875 DSC 4876 DSC 4877 DSC 4878
DSC 4880 DSC 4882 DSC 4883 DSC 4885
DSC 4886 DSC 4888 DSC 4891 DSC 4894
DSC 4896 DSC 4897 DSC 4900 DSC 4901
DSC 4903 DSC 4904 DSC 4908 DSC 4918
DSC 4920 DSC 4921 DSC 4923 DSC 4925
DSC 4926 DSC 4928 DSC 4929 DSC 4932
DSC 4934 DSC 4935 DSC 4938 DSC 4968
DSC 4985