การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน รอบ 2 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

DSC 1876 DSC 1877 DSC 1880 DSC 1882
DSC 1883 DSC 1885 DSC 1889 DSC 1890
DSC 1891 DSC 1892 DSC 1893 DSC 1895
DSC 1896 DSC 1897 DSC 1902 DSC 1904
DSC 1906 DSC 1912 DSC 1913 DSC 1914
DSC 1917 DSC 1921 DSC 1925 DSC 1926
DSC 1927 DSC 1929 DSC 1930 DSC 1932
DSC 1936 DSC 1937 DSC 1938 DSC 1939
DSC 1940 DSC 1942 DSC 1951 DSC 1952
DSC 1955 DSC 1956 DSC 1959 DSC 1961
DSC 1962 DSC 1963 DSC 1965 DSC 1966
DSC 1967 DSC 1968 DSC 1969 DSC 1970
DSC 1971 DSC 1974 DSC 1978 DSC 1979
DSC 1980 DSC 1982 DSC 1983 DSC 1984
DSC 1986 DSC 1987 DSC 1990 DSC 1991
DSC 2002 DSC 2005 DSC 2006 DSC 2007
DSC 2010 DSC 2011 DSC 2015 DSC 2016
DSC 2017 DSC 2018 DSC 2020 DSC 2021
DSC 2023 DSC 2024 DSC 2027 DSC 2029
DSC 2030 DSC 2033 DSC 2034 DSC 2035
DSC 2036 DSC 2037 DSC 2040 DSC 2042
DSC 2043 DSC 2044 DSC 2045 DSC 2046
DSC 2048 DSC 2050 DSC 2051 DSC 2052
DSC 2055 DSC 2056 DSC 2057 DSC 2061
DSC 2064 DSC 2065 DSC 2067 DSC 2068
DSC 2071 DSC 2073 DSC 2074 DSC 2075
DSC 2076 DSC 2078 DSC 2079 DSC 2080
DSC 2081 DSC 2082 DSC 2083 IMG 6015
IMG 6016 IMG 6017 IMG 6018 IMG 6019
IMG 6021 IMG 6022 IMG 6023 IMG 6024
IMG 6025 DSC 2084 DSC 2087 DSC 2090
DSC 2097 DSC 2100 DSC 2101 DSC 2102
DSC 2103 DSC 2104 DSC 2105 DSC 2106
DSC 2107 DSC 2111 DSC 2115 DSC 2116
DSC 2121 DSC 2123 DSC 2124 DSC 2125
DSC 2128 DSC 2129 DSC 2134