การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน รอบ 2 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

IMG 5565 IMG 5570 IMG 5573 IMG 5585
IMG 5588 IMG 5598 IMG 5610 IMG 5612
IMG 5613 IMG 5624 IMG 5629 IMG 5637
IMG 5638 DSC 1635 DSC 1642 DSC 1683
IMG 5646 IMG 5661 IMG 5671 IMG 5674
IMG 5675 IMG 5676 IMG 5679 IMG 5684
IMG 5690 IMG 5692 IMG 5693 IMG 5696
DSC 1686 DSC 1687 DSC 1693 DSC 1694
IMG 5700 IMG 5706 IMG 5707 IMG 5712
IMG 5715 IMG 5721 IMG 5730 IMG 5733
IMG 5759 IMG 5761 IMG 5763 IMG 5769
IMG 5776 IMG 5777 IMG 5782 IMG 5784
IMG 5786 IMG 5788 DSC 1714 DSC 1715
DSC 1722 DSC 1724 DSC 1725 DSC 1728
DSC 1731 DSC 1732 IMG 5798 IMG 5799
IMG 5800 IMG 5803 IMG 5805 IMG 5806
IMG 5812 IMG 5818 DSC 1733 DSC 1734
DSC 1740 IMG 5820 IMG 5822 IMG 5823
IMG 5826 IMG 5828 IMG 5831 IMG 5837
IMG 5838 IMG 5839 IMG 5841 IMG 5846
IMG 5849 IMG 5854 IMG 5856 IMG 5860
IMG 5862 IMG 5863 IMG 5868 IMG 5874
IMG 5879 DSC 1753 DSC 1754 DSC 1755
DSC 1756 IMG 5885 IMG 5887 IMG 5888
IMG 5893 IMG 5896 IMG 5898 IMG 5903
IMG 5904 DSC 1767 DSC 1778 DSC 1779
DSC 1780 DSC 1781 DSC 1782 DSC 1783
DSC 1784 DSC 1785 DSC 1786 DSC 1787
DSC 1790 DSC 1799 DSC 1801 DSC 1802
DSC 1803 DSC 1791 DSC 1792 DSC 1794
DSC 1795 DSC 1796 DSC 1797 DSC 1808
DSC 1809 DSC 1810 DSC 1813 DSC 1814
DSC 1818 DSC 1819 DSC 1820 DSC 1826
DSC 1827 DSC 1831 DSC 1832 DSC 1833
DSC 1834 DSC 1835 DSC 1837 DSC 1838
DSC 1839 DSC 1840 DSC 1843 DSC 1844
DSC 1847 DSC 1848 DSC 1851 DSC 1852
DSC 1853 DSC 1854 DSC 1855 DSC 1857
DSC 1858 DSC 1860 DSC 1863 DSC 1864
DSC 1865 DSC 1867 DSC 1868 DSC 1869
DSC 1870