กิจกรรโรงเรียนเวียงสระ วันเข้าพรรษา แห่เทียนพรรษาไปยังวัดเวียงสระ วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 26—27/07/18

Start slideshow