กิจกกรมปลูกต้น ภานในโรงเรียนเวียงสระ วันที่ 14 มิถุนายน 2561

DSC 6049 DSC 6050 DSC 6052 DSC 6053
DSC 6054 DSC 6055 DSC 6056 DSC 6057
DSC 6058 DSC 6059 DSC 6060 DSC 6061
DSC 6062 DSC 6063 DSC 6064 DSC 6066
DSC 6067 DSC 6069 DSC 6071 DSC 6074
DSC 6075 DSC 6076 DSC 6077 DSC 6078
DSC 6080 DSC 6079 DSC 6081 DSC 6128
DSC 6130 DSC 6131 DSC 6133 DSC 6135
DSC 6137 DSC 6174 DSC 6175 DSC 6178
DSC 6181 DSC 6182 DSC 6184 DSC 6187
DSC 6191 DSC 6192 DSC 6195 DSC 6196
DSC 6199 DSC 6200 DSC 6201 DSC 6213
DSC 6216 DSC 6218 DSC 6229 59328
59262 59329 59338 111035
267164 578870 S 9723929 S 10830090
S 10830092 S 13352964 S 13352966 S 47628306
S 47628299 S 23003146 S 23003144 S 23003143
S 23003140