พิธีไหว้ครู โรงเรียนเวียงสระ วันที่ 14 มิถุนายน 2561

DSC 5928 DSC 5930 DSC 5929 DSC 5948
DSC 5946 DSC 5950 DSC 5952 DSC 5953
DSC 5954 DSC 5955 DSC 5959 DSC 5963
DSC 5966 DSC 5965 DSC 5967 DSC 5968
DSC 5969 DSC 5970 DSC 5971 DSC 5973
DSC 5974 DSC 5977 DSC 5982 DSC 5983
DSC 5984 DSC 5985 DSC 5986 DSC 5987
DSC 5988 DSC 5989 DSC 5992 DSC 5991
DSC 5993 DSC 5995 DSC 5994 DSC 5996
DSC 5997 DSC 5998 DSC 5999 DSC 6000
DSC 6001 DSC 6004 DSC 6010 DSC 6012
DSC 6013 DSC 6041 DSC 6040 DSC 6042
DSC 6045 DSC 6044 DSC 6047 DSC 6034
DSC 6037 DSC 6033 DSC 6030 DSC 6029
DSC 6027 DSC 6025 DSC 6023 DSC 6021
DSC 6016 DSC 6014 DSC 6007 DSC 5369
DSC 5367 DSC 5365 DSC 5363 DSC 5362
DSC 5361 DSC 5360 DSC 5359 DSC 5358
DSC 5356 DSC 5355 DSC 5352 DSC 5351
DSC 5350 DSC 5349 DSC 5347 DSC 5345
DSC 5343 DSC 5341 DSC 5339 DSC 5336
DSC 5330 DSC 5332 DSC 5328 DSC 6088
DSC 6087 DSC 6085 DSC 6091 DSC 6095
DSC 6098 DSC 6099 DSC 6100 DSC 6101
DSC 6103 DSC 6102 DSC 6104 DSC 6108
DSC 6111 DSC 6118 DSC 6128