พิธีไหว้ครู โรงเรียนเวียงสระ วันที่ 14 มิถุนายน 2561

DSC 5370 DSC 5371 DSC 5372 DSC 5373
DSC 5374 DSC 5375 DSC 5376 DSC 5377
DSC 5378 DSC 5379 DSC 5380 DSC 5381
DSC 5382 DSC 5383 DSC 5386 DSC 5387
DSC 5388 DSC 5389 DSC 5392 DSC 5393
DSC 5396 DSC 5397 DSC 5399 DSC 5401
DSC 5403 DSC 5404 DSC 5406 DSC 5411
DSC 5410 DSC 5412 DSC 5414 DSC 5415
DSC 5418 DSC 5420 DSC 5425 DSC 5426
DSC 5427 DSC 5428 DSC 5430 DSC 5437
DSC 5441 DSC 5442 DSC 5443 DSC 5444
DSC 5445 DSC 5446 DSC 5448 DSC 5447
DSC 5449 DSC 5451 DSC 5452 DSC 5453
DSC 5454 DSC 5455 DSC 5456 DSC 5457
DSC 5458 DSC 5459 DSC 5460 DSC 5461
DSC 5464 DSC 5467 DSC 5468 DSC 5474
DSC 5475 DSC 5479 DSC 5480 DSC 5481
DSC 5486 DSC 5488 DSC 5490 DSC 5492
DSC 5493 DSC 5500 DSC 5506 DSC 5519
DSC 5521 DSC 5528 DSC 5535 DSC 5537
DSC 5540 DSC 5541 DSC 5543 DSC 5544
DSC 5549 DSC 5552 DSC 5557 DSC 5560
DSC 5567 DSC 5570 DSC 5571 DSC 5573
DSC 5575 DSC 5582 DSC 5595 DSC 5616
DSC 5618 DSC 5620 DSC 5622 DSC 5624
DSC 5626 DSC 5625 DSC 5629 DSC 5631
DSC 5634 DSC 5638 DSC 5643 DSC 5646
DSC 5648 DSC 5652 DSC 5657 DSC 5668
DSC 5665 DSC 5674 DSC 5678 DSC 5684
DSC 5692 DSC 5694 DSC 5698 DSC 5701
DSC 5705 DSC 5709 DSC 5715 DSC 5720
DSC 5729 DSC 5734 DSC 5740 DSC 5743
DSC 5746 DSC 5747 DSC 5748 DSC 5750
DSC 5752 DSC 5753 DSC 5754 DSC 5756
DSC 5755 DSC 5757 DSC 5762 DSC 5765
DSC 5768 DSC 5770 DSC 5769 DSC 5772
DSC 5774 DSC 5778 DSC 5779 DSC 5780
DSC 5781 DSC 5783 DSC 5786 DSC 5789
DSC 5790 DSC 5796 DSC 5797 DSC 5800
DSC 5801 DSC 5804 DSC 5805 DSC 5809
DSC 5807 DSC 5811 DSC 5812 DSC 5814
DSC 5815 DSC 5817 DSC 5822 DSC 5824
DSC 5825 DSC 5827 DSC 5828 DSC 5831
DSC 5833 DSC 5834 DSC 5835 DSC 5837
DSC 5839 DSC 5842 DSC 5840 DSC 5843
DSC 5844 DSC 5849 DSC 5852 DSC 5855
DSC 5857 DSC 5858 DSC 5863 DSC 5865
DSC 5866 DSC 5869 DSC 5870 DSC 5872
DSC 5897 DSC 5906 DSC 5907 DSC 5910
DSC 5912 DSC 5913 DSC 5925 DSC 5927