งานวันสถาปนาโรงเรียน ทอดผ้าป่าสามัคคี ครบรอบ 47ปี

DSC 3071 DSC 3074 DSC 3075 DSC 3076
DSC 3078 DSC 3083 DSC 3084 DSC 3085
DSC 7041 DSC 7045 DSC 7043 DSC 7047
DSC 7048 DSC 7049 DSC 3087 DSC 3088
DSC 3089 DSC 3090 DSC 3093 DSC 3095
DSC 3098 DSC 3103 DSC 3100 DSC 3105
DSC 3115 DSC 3116 DSC 3119 DSC 3123
DSC 3127 DSC 3135 DSC 3137 DSC 3138
DSC 3139 DSC 3150 DSC 3151 DSC 3145
DSC 7053 DSC 7058 DSC 7064 DSC 7066
DSC 7068 DSC 7071 DSC 7072 DSC 7073
DSC 7075 DSC 7076 DSC 7078 DSC 7079
DSC 7080 DSC 7082 DSC 7083 DSC 7086
DSC 7088 DSC 7090 DSC 7098 DSC 7093
DSC 7105 DSC 7112 DSC 7114 DSC 7118
DSC 7122 DSC 7123 DSC 7125 DSC 7129
DSC 7127 DSC 7132 DSC 7131 DSC 7137
DSC 7140 DSC 3155 DSC 7139 DSC 3160
DSC 3161 DSC 3164 DSC 3172 DSC 3166
DSC 7143 DSC 7144 DSC 7146 DSC 7148
DSC 7154 DSC 7151 DSC 7162 DSC 7161
DSC 7168 DSC 7169 DSC 7171 DSC 7175
DSC 7184 DSC 7185 DSC 7190 DSC 7191
DSC 3178 DSC 3183 DSC 7199 DSC 7202
DSC 7205 DSC 7211 DSC 7213 DSC 7214
DSC 7217 DSC 3190 DSC 3192 DSC 3193
DSC 3194 DSC 3207 DSC 3208 DSC 3210
DSC 7227 DSC 7229 DSC 7230 DSC 7231
DSC 7236 DSC 7239 DSC 7240 DSC 7242
DSC 3213 DSC 7303 DSC 3216 DSC 3217
DSC 3218 DSC 3219 DSC 3244 DSC 3245
DSC 3252 DSC 3253 DSC 3255 DSC 3264
DSC 3266 DSC 3272 DSC 3273 DSC 3275
DSC 3283 DSC 3280 DSC 3278 DSC 3288
DSC 3293 DSC 3296 DSC 3299 DSC 3308
DSC 3309 DSC 3310 DSC 3311 DSC 3316
DSC 3317 DSC 7317 DSC 7330 DSC 3334
DSC 3335 DSC 3336 DSC 3340 DSC 3342
DSC 7352 DSC 7353 DSC 7362 DSC 7361
DSC 7366 DSC 3344 DSC 3345 DSC 3346
DSC 7368 DSC 7375 DSC 7378 DSC 7379
DSC 7380 DSC 3360 DSC 3362 DSC 7384
DSC 7388 DSC 3366 DSC 3369 DSC 7389
DSC 7393 DSC 3375 DSC 3378 DSC 3376
DSC 3380 DSC 3383 DSC 3392 DSC 3386
DSC 3395 DSC 3397