งานวันสถาปนาโรงเรียน ทอดผ้าป่าสามัคคี ครบรอบ 47ปี

DSC 2873 DSC 2874 DSC 2875 DSC 2872
DSC 6775 DSC 6777 DSC 6782 DSC 6783
DSC 6788 DSC 6796 DSC 6798 DSC 6800
DSC 6799 DSC 6794 pp DSC 6792 DSC 6797
DSC 6804 DSC 6801 DSC 6807 DSC 6805
DSC 3206 DSC 6814 DSC 6812 DSC 6811
DSC 6817 DSC 6825 DSC 6826 DSC 6827
DSC 6829 DSC 6830 DSC 6831 DSC 6832
DSC 6834 DSC 6840 DSC 6841 DSC 6842
DSC 6843 DSC 6845 DSC 6846 DSC 6847
DSC 6848 DSC 6849 DSC 6850 DSC 6851
DSC 6852 DSC 6853 DSC 6854 DSC 6855
DSC 6857 DSC 6856 DSC 6858 DSC 6859
DSC 6860 DSC 6863 DSC 6864 DSC 6862
DSC 6867 DSC 6874 DSC 6873 DSC 6869
DSC 6868 DSC 6876 DSC 6880 DSC 6886
DSC 6887 DSC 2889 DSC 2896 DSC 2894
DSC 2909 DSC 2919 DSC 2914 DSC 2911
DSC 2905 DSC 2921 DSC 2922 DSC 2924
DSC 2927 DSC 2923 DSC 2931 DSC 2932
DSC 2934 DSC 2948 DSC 2946 DSC 2941
DSC 2949 DSC 2951 DSC 2953 DSC 2955
DSC 2956 DSC 2958 DSC 2959 DSC 2957
DSC 2966 DSC 2969 DSC 2967 DSC 2973
DSC 2975 DSC 3007 DSC 3003 DSC 3025
DSC 3027 DSC 3030 DSC 3055 DSC 3047
DSC 3057 DSC 3058 DSC 3059 DSC 3063
DSC 3064 DSC 3066 DSC 6892 DSC 6891
DSC 6897 DSC 6899 DSC 6900 DSC 6902
DSC 6903 DSC 6905 DSC 6906 DSC 6908
DSC 6910 DSC 6912 DSC 6913 DSC 6914
DSC 6916 DSC 6917 DSC 6921 DSC 6923
DSC 6924 DSC 6925 DSC 6926 DSC 6927
DSC 6928 DSC 6929 DSC 6930 DSC 6931
DSC 6933 DSC 6937 DSC 6938 DSC 6939
DSC 6942 DSC 6943 DSC 6945 DSC 6947
DSC 6951 DSC 6956 DSC 6957 DSC 6959
DSC 6960 DSC 6961 DSC 6962 DSC 6963
DSC 6964 DSC 6965 DSC 6966 DSC 6967
DSC 6968 DSC 6969 DSC 6970 DSC 6972
DSC 6973 DSC 6974 DSC 6975 DSC 6977
DSC 6978 DSC 6979 DSC 6982 DSC 6984
DSC 6983 DSC 6986 DSC 6987 DSC 6989
DSC 6991 DSC 6992 DSC 6994 DSC 6993
DSC 6995 DSC 6997 DSC 6998 DSC 7000
DSC 7002 DSC 7004 DSC 7005 DSC 7006
DSC 7007 DSC 7008 DSC 7009 DSC 7011
DSC 7013 DSC 7014 DSC 7015 DSC 7016
DSC 7026 DSC 7025 DSC 7024 DSC 7027
DSC 7028 DSC 7029 DSC 7031 DSC 7030
DSC 7032 DSC 7033 DSC 7035 DSC 7039