งานศิษย์เก่า คืนสู่เหย้า ชาวส้มขาว 14 เมษายน 2561 ณ สนามโรงเรียนเวียงสระ

DSC 7809 DSC 7810 DSC 7813 DSC 7814
DSC 7815 DSC 7817 DSC 7818 DSC 7819
DSC 7821 DSC 7829 DSC 7832 DSC 7830
DSC 7834 DSC 7835 DSC 7836 DSC 7840
DSC 7839 DSC 7837 DSC 7842 DSC 7843
DSC 7845 DSC 7846 DSC 7848 DSC 7847
DSC 7849 DSC 7852 DSC 7850 DSC 7853
DSC 7864 DSC 7866 DSC 7868 DSC 7872
DSC 7869 DSC 7875 DSC 7874 DSC 7873
DSC 7878 DSC 7877 DSC 7876 DSC 7880
DSC 7879 DSC 7881 DSC 7884 DSC 7883
DSC 7882 DSC 7886 DSC 7885 DSC 7887
DSC 7892 DSC 7891 DSC 7893 DSC 7894
DSC 7895 DSC 7896 DSC 7898 DSC 7897
DSC 7899 DSC 7900 DSC 7901 DSC 7904
DSC 7905 DSC 7907 DSC 7908 DSC 7909
DSC 7910 DSC 7911 DSC 7913 DSC 7914
DSC 7915 DSC 7916 DSC 7917 DSC 7918
DSC 7919 DSC 7920 DSC 7921 DSC 7923
DSC 7922 DSC 7924 DSC 7927 DSC 7926
DSC 7928 DSC 7929 DSC 7932 DSC 7934
DSC 7935 DSC 7942 DSC 7943 DSC 7947
DSC 7946 DSC 7948 DSC 7949 DSC 7950
DSC 7956 DSC 7957 DSC 7959 DSC 7961
DSC 7962 DSC 7964 DSC 7963 DSC 7965
DSC 7966 DSC 7967 DSC 7969 DSC 7968
DSC 7970 DSC 7972 DSC 7971 DSC 7974
DSC 7978 DSC 7976 DSC 7975 DSC 7981
DSC 7983 DSC 7988 DSC 7989 DSC 7993
DSC 7991 DSC 7999 DSC 7998 DSC 8001
DSC 8009 DSC 8018 DSC 8019 DSC 8044
DSC 8043 DSC 8042 DSC 8045 DSC 8056
DSC 8059 DSC 8112 DSC 8113 DSC 8114
DSC 8115