กิจกรรมวันตรุษจีน 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงสระ