พิธีประดับยศกองลูกเสือวิสามัญ รุ่นที่1 ในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561