โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ค่าย YC..Younth Counselor ทำความดี ด้วยหัวใจ วันที่ 13 มกราคม 2561

DSC 7847 DSC 7849 DSC 7852 DSC 7854
DSC 7855 DSC 7856 DSC 7857 DSC 7859
DSC 7863 DSC 7861 DSC 7865 DSC 7866
DSC 7867 DSC 7868 DSC 7876 DSC 7880
DSC 7890 DSC 7889 DSC 7896 DSC 7897
DSC 7901 DSC 7906 DSC 7907 DSC 7912
DSC 7913 DSC 7915 DSC 7917 DSC 7918
DSC 7922 DSC 7923 DSC 7924 DSC 7926
DSC 7927 DSC 7928 DSC 7929 DSC 7930
DSC 7931 DSC 7958 DSC 7959 DSC 7960
DSC 7961 DSC 7962 DSC 7963 DSC 7964
DSC 7973 DSC 7974 DSC 7975 DSC 7976
DSC 7977 DSC 7978 DSC 7979 DSC 7980
DSC 7981 DSC 7982 DSC 7983 DSC 7984
DSC 7985 DSC 7986 DSC 7987 DSC 7988
DSC 7989 DSC 7990 DSC 7992 DSC 7993
DSC 7994 DSC 7995 DSC 7996 DSC 7997
DSC 7998 DSC 7999 DSC 8000 DSC 8001
DSC 8002 DSC 8004 DSC 8005 DSC 8006
DSC 8007 DSC 8008 DSC 8009 DSC 8010
DSC 8011 DSC 8012 DSC 8017 DSC 8018
DSC 8019 DSC 8020 DSC 8021 DSC 8022
DSC 8023 DSC 8024 DSC 8025 DSC 8026
DSC 8027 DSC 8028 DSC 8029 DSC 8030
DSC 8032 DSC 8033 DSC 8034 DSC 8035
DSC 8036 DSC 8038 DSC 8039 DSC 8040
DSC 8041 DSC 8042 DSC 8043 DSC 8044
DSC 8045 DSC 8046 DSC 8048 DSC 8047
DSC 8052 DSC 8053 DSC 8056 DSC 8057
DSC 8058 DSC 8059 DSC 8060 DSC 8061
DSC 8062 DSC 8063 DSC 8064 DSC 8065
DSC 8066 DSC 8067 DSC 8068 DSC 8071
DSC 8072 DSC 8074 DSC 8076 DSC 8078
DSC 8079 DSC 8081 DSC 8083 DSC 8089
DSC 8092 DSC 8096 DSC 8097 DSC 8098
DSC 8101 DSC 8099 DSC 8103 DSC 8104
DSC 8105 DSC 8106 DSC 8107 DSC 8109
DSC 8111 DSC 8112