โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ค่าย YC..Younth Counselor ทำความดี ด้วยหัวใจ วันที่ 13 มกราคม 2561

DSC 7485 DSC 7470 DSC 7475 DSC 7477
DSC 7478 DSC 7479 DSC 7481 DSC 7484
DSC 7487 DSC 7491 DSC 7492 DSC 7493
DSC 7496 DSC 7497 DSC 7499 DSC 7500
DSC 7501 DSC 7505 DSC 7507 DSC 7508
DSC 7509 DSC 7512 DSC 7514 DSC 7516
DSC 7518 DSC 7522 DSC 7523 DSC 7524
DSC 7525 DSC 7527 DSC 7528 DSC 7529
DSC 7530 DSC 7531 DSC 7533 DSC 7532
DSC 7535 DSC 7536 DSC 7537 DSC 7539
DSC 7541 DSC 7542 DSC 7544 DSC 7546
DSC 7548 DSC 7551 DSC 7552 DSC 7554
DSC 7555 DSC 7558 DSC 7559 DSC 7560
DSC 7562 DSC 7564 DSC 7565 DSC 7573
DSC 7580 DSC 7581 DSC 7584 DSC 7587
DSC 7590 DSC 7592 DSC 7594 DSC 7595
DSC 7600 DSC 7602 DSC 7601 DSC 7605
DSC 7607 DSC 7608 DSC 7614 DSC 7618
DSC 7619 DSC 7623 DSC 7626 DSC 7629
DSC 7632 DSC 7634 DSC 7636 DSC 7638
DSC 7639 DSC 7640 DSC 7642 DSC 7644
DSC 7650 DSC 7655 DSC 7656 DSC 7657
DSC 7659 DSC 7662 DSC 7666 DSC 7668
DSC 7671 DSC 7672 DSC 7674 DSC 7676
DSC 7680 DSC 7684 DSC 7691 DSC 7697
DSC 7698 DSC 7700 DSC 7702 DSC 7703
DSC 7707 DSC 7710 DSC 7711 DSC 7713
DSC 7715 DSC 7718 DSC 7722 DSC 7726
DSC 7733 DSC 7731 DSC 7736 DSC 7737
DSC 7740 DSC 7739 DSC 7741 DSC 7743
DSC 7744 DSC 7746 DSC 7751 DSC 7748
DSC 7749 DSC 7755 DSC 7756 DSC 7758
DSC 7760 DSC 7763 DSC 7766 DSC 7769
DSC 7782 DSC 7776 DSC 7787 DSC 7798
DSC 7806 DSC 7812 DSC 7815 DSC 7816
DSC 7818 DSC 7819 DSC 7820 DSC 7824
DSC 7825 DSC 7827 DSC 7830 DSC 7840
DSC 7843 DSC 7846