กิจกรรมวันคริสมาส 25 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงสระ