การเข้าค่ายรักการอ่าน 5-7 ตุลาคม 2560 ณ ห้องโสตพิกุลทอง โรงเรียนเวียงสระ

WSR 2561 WSR 2572 WSR 2579 WSR 2583
WSR 2611 WSR 2619 WSR 2620 WSR 2621
WSR 2622 WSR 2623 WSR 2626 WSR 2628
WSR 2630 WSR 2631 WSR 2633 WSR 2675
WSR 2678 WSR 2763 WSR 2764 WSR 2765
WSR 2767 WSR 2768 WSR 2769 WSR 2770
WSR 2773 WSR 2774 WSR 2775 WSR 2776
WSR 2777 WSR 2779 WSR 2784 WSR 2786
WSR 2789 WSR 2793 WSR 2796 WSR 2798
WSR 2800 WSR 2801 WSR 2802 WSR 2804
WSR 2805 WSR 2806 WSR 2807 WSR 2808
WSR 2809 WSR 2810 WSR 2811 WSR 2813
WSR 2816 WSR 2820 WSR 2824 WSR 2834
WSR 2837 WSR 2838 WSR 2839 WSR 2841
WSR 2845 WSR 2844 WSR 2846 WSR 2847
WSR 2849 WSR 2848 WSR 2851 WSR 2852
WSR 2853 WSR 2854 WSR 2856 WSR 2857
WSR 2858 WSR 2859 WSR 2861 WSR 2862
WSR 2863 WSR 2864 WSR 2865 WSR 2866
WSR 2871 WSR 2872 WSR 2877 WSR 2876
WSR 2879 WSR 2880 WSR 2881 WSR 2882
WSR 2883 WSR 2885 WSR 2884 WSR 2886
WSR 2887 WSR 2888 WSR 2889 WSR 2890
WSR 2891 WSR 2892 WSR 2893 WSR 2896
WSR 2898 WSR 2900 WSR 2901 WSR 2902
WSR 2903 WSR 2905 WSR 2908 WSR 2912
WSR 2914 WSR 2913 WSR 2915 WSR 2916
WSR 2917 WSR 2918 WSR 2920 WSR 2919
WSR 2921 WSR 2922 WSR 2926 WSR 2929
WSR 2930 WSR 2932 WSR 2933 WSR 2934
WSR 2938 WSR 2939 WSR 2941 WSR 2940
WSR 2942 WSR 2943 WSR 2945 WSR 2946
WSR 2947 WSR 2948 WSR 2950 WSR 2951
WSR 2952 WSR 2955 WSR 2956 WSR 2962
WSR 2965 WSR 2966 WSR 2967 WSR 2968
WSR 2969 WSR 2971 WSR 2976 WSR 2978
WSR 2985 WSR 2986 WSR 2989 WSR 2990
WSR 2999 WSR 3001 WSR 3002 WSR 3006
WSR 3007 WSR 3008 WSR 3009 WSR 3010
WSR 3011 WSR 3012 WSR 3013 WSR 3014