งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2560 ศูนย์การงานอาชีพ โรงเรียนเวียงสระ

WSR 9833 WSR 9834 WSR 9837 WSR 9839
WSR 9840 WSR 9847 WSR 9850 WSR 9852
WSR 9853 WSR 9857 WSR 9859 WSR 9861
WSR 9863 WSR 9864 WSR 9867 WSR 9868
WSR 9869 WSR 9870 WSR 9873 WSR 9875
WSR 9878 WSR 9880 WSR 9881 WSR 9882
WSR 9883 WSR 9885 WSR 9886 WSR 9887
WSR 9888 WSR 9889 WSR 9890 WSR 9891
WSR 9892 WSR 9893 WSR 9894 WSR 9895
WSR 9897 WSR 9899 WSR 9903 WSR 9907
WSR 9908 WSR 9909 WSR 9910 WSR 9911
WSR 9912 WSR 9913 WSR 9914 WSR 9915
WSR 9916 WSR 9917 WSR 9919 WSR 9921
WSR 9922 WSR 9923 WSR 9924 WSR 9926
WSR 9928 WSR 9929 WSR 9930 WSR 9931
WSR 9933 WSR 9932 WSR 9934 WSR 9935
WSR 9936 WSR 9937 WSR 9938 WSR 9939
WSR 9940 WSR 9941 WSR 9942 WSR 9943
WSR 9944 WSR 9945 WSR 9946 WSR 9947
WSR 9948 WSR 9949 WSR 9950 WSR 9951
WSR 9952 WSR 9953