งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2560 ศูนย์การงานอาชีพ โรงเรียนเวียงสระ

WSR 9573 WSR 9574 WSR 9575 WSR 9577
WSR 9579 WSR 9582 WSR 9583 WSR 9587
WSR 9585 WSR 9586 WSR 9589 WSR 9593
WSR 9596 WSR 9599 WSR 9608 WSR 9609
WSR 9610 WSR 9611 WSR 9615 WSR 9616
WSR 9617 WSR 9619 WSR 9622 WSR 9624
WSR 9625 WSR 9636 WSR 9637 WSR 9641
WSR 9643 WSR 9644 WSR 9645 WSR 9648
WSR 9651 WSR 9652 WSR 9653 WSR 9654
WSR 9655 WSR 9656 WSR 9657 WSR 9658
WSR 9659 WSR 9660 WSR 9661 WSR 9662
WSR 9663 WSR 9664 WSR 9665 WSR 9667
WSR 9670 WSR 9668 WSR 9671 WSR 9672
WSR 9674 WSR 9673 WSR 9675 WSR 9676
WSR 9677 WSR 9678 WSR 9679 WSR 9680
WSR 9681 WSR 9682 WSR 9683 WSR 9685
WSR 9686 WSR 9687 WSR 9688 WSR 9689
WSR 9690 WSR 9691 WSR 9692 WSR 9693
WSR 9694 WSR 9695 WSR 9696 WSR 9697
WSR 9698 WSR 9699 WSR 9700 WSR 9701
WSR 9702 WSR 9703 WSR 9706 WSR 9707
WSR 9708 WSR 9709 WSR 9710 WSR 9711
WSR 9712 WSR 9713 WSR 9723 WSR 9715
WSR 9721 WSR 9722 WSR 9724 WSR 9725
WSR 9742 WSR 9728 WSR 9726 WSR 9744
WSR 9745 WSR 9746 WSR 9747 WSR 9748
WSR 9749 WSR 9750 WSR 9751 WSR 9752
WSR 9754 WSR 9757 WSR 9758 WSR 9759
WSR 9760 WSR 9761 WSR 9762 WSR 9763
WSR 9764 WSR 9765 WSR 9766 WSR 9768
WSR 9769 WSR 9770 WSR 9771 WSR 9772
WSR 9773 WSR 9774 WSR 9780 WSR 9781
WSR 9783 WSR 9784 WSR 9785 WSR 9786
WSR 9787 WSR 9788 WSR 9789 WSR 9791
WSR 9792 WSR 9793 WSR 9794 WSR 9795
WSR 9796 WSR 9797 WSR 9804 WSR 9805
WSR 9806 WSR 9807 WSR 9808 WSR 9809
WSR 9810 WSR 9811 WSR 9812 WSR 9813
WSR 9814 WSR 9815 WSR 9816 WSR 9817
WSR 9818 WSR 9819 WSR 9820 WSR 9821
WSR 9822 WSR 9823 WSR 9824 WSR 9825
WSR 9827 WSR 9826 WSR 9828 WSR 9830
WSR 9831