กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงสระ

WSR 6742 WSR 6753 WSR 6754 WSR 6755
WSR 6758 WSR 6759 WSR 6761 WSR 6762
WSR 6763 WSR 6780 WSR 6782 WSR 6783
WSR 6786 WSR 6789 WSR 6788 WSR 6790
WSR 6791 WSR 6792 WSR 6795 WSR 6796
WSR 6797 WSR 6798 WSR 6799 WSR 6804
WSR 6806 WSR 6807 WSR 6809 WSR 6810
WSR 6811 WSR 6814 WSR 6817 WSR 6819
WSR 6820 WSR 6823 WSR 6824 WSR 6826
WSR 6830 WSR 6832 WSR 6834 WSR 6836
WSR 6857 WSR 6859 WSR 6861 WSR 6862
WSR 6864 WSR 6865 WSR 6868 WSR 6870
WSR 6873 WSR 6877 WSR 6881 WSR 6887
WSR 6890 WSR 6893 WSR 6895 WSR 6906
WSR 6907 WSR 6920 WSR 6921