กิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10

WSR 5315 WSR 5316 WSR 5317 WSR 5318
WSR 5319 WSR 5320 WSR 5321 WSR 5322
WSR 5323 WSR 5324 WSR 5325 WSR 5326
WSR 5327 WSR 5328 WSR 5329 WSR 5330
WSR 5331 WSR 5332 WSR 5333 WSR 5334
WSR 5109 WSR 5096 WSR 5097 WSR 5098
WSR 5099 WSR 5100 WSR 5101 WSR 5102
WSR 5103 WSR 5104 WSR 5105 WSR 5106
WSR 5107 WSR 5108 WSR 5113 WSR 5115
WSR 5114 WSR 5112 WSR 5119 WSR 5116
WSR 5117 WSR 5118 WSR 5121 WSR 5120
WSR 5125 WSR 5122 WSR 5123 WSR 5124
WSR 5129 WSR 5126 WSR 5127 WSR 5128
WSR 5133 WSR 5130 WSR 5131 WSR 5132
WSR 5137 WSR 5134 WSR 5135 WSR 5136
WSR 5143 WSR 5138 WSR 5139 WSR 5140
WSR 5141 WSR 5142 WSR 5144 WSR 5145
WSR 5264 WSR 5268 WSR 5267 WSR 5270
WSR 5269 WSR 5272 WSR 5271 WSR 5277
WSR 5275 WSR 5276 WSR 5284 WSR 5278
WSR 5279 WSR 5280 WSR 5281 WSR 5282
WSR 5283 WSR 5288 WSR 5285 WSR 5286
WSR 5287 WSR 5296 WSR 5295 WSR 5300
WSR 5297 WSR 5298 WSR 5306 WSR 5301
WSR 5299 WSR 5302 WSR 5305 WSR 5310
WSR 5307 WSR 5308 WSR 5309 WSR 5312
WSR 5313 WSR 5311 WSR 5294 WSR 5293
WSR 5291 WSR 5289 WSR 5274 WSR 5273
WSR 5023 WSR 5024 WSR 5027 WSR 5028
WSR 5029 WSR 5031 WSR 5032 WSR 5033
WSR 5034 WSR 5035 WSR 5037 WSR 5038
WSR 5039 WSR 5040 WSR 5041 WSR 5043
WSR 5042 WSR 5045 WSR 5044 WSR 5051
WSR 5046 WSR 5047 WSR 5048 WSR 5049
WSR 5050 WSR 5057 WSR 5052 WSR 5053
WSR 5054 WSR 5055 WSR 5056 WSR 5066
WSR 5058 WSR 5059 WSR 5061 WSR 5062
WSR 5063 WSR 5064 WSR 5065 WSR 5074
WSR 5067 WSR 5068 WSR 5069 WSR 5070
WSR 5071 WSR 5072 WSR 5073 WSR 5086
WSR 5075 WSR 5076 WSR 5077 WSR 5078
WSR 5079 WSR 5080 WSR 5081 WSR 5082
WSR 5083 WSR 5084 WSR 5085 WSR 5094
WSR 5089 WSR 5090 WSR 5091 WSR 5092
WSR 5093 WSR 5342 WSR 5341 WSR 5337
WSR 5336 WSR 5338