กิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10

WSR 5026 WSR 5148 WSR 5147 WSR 5146
WSR 5151 WSR 5149 WSR 5150 WSR 5153
WSR 5152 WSR 5155 WSR 5154 WSR 5159
WSR 5156 WSR 5157 WSR 5158 WSR 5160
WSR 5161 WSR 5163 WSR 5162 WSR 5165
WSR 5167 WSR 5166 WSR 5164 WSR 5169
WSR 5168 WSR 5173 WSR 5170 WSR 5171
WSR 5174 WSR 5172 WSR 5178 WSR 5177
WSR 5176 WSR 5180 WSR 5179 WSR 5181
WSR 5182 WSR 5183 WSR 5184 WSR 5187
WSR 5188 WSR 5189 WSR 5190 WSR 5191
WSR 5192 WSR 5193 WSR 5194 WSR 5195
WSR 5196 WSR 5197 WSR 5198 WSR 5199
WSR 5200 WSR 5201 WSR 5202 WSR 5203
WSR 5204 WSR 5205 WSR 5208 WSR 5209
WSR 5210 WSR 5211 WSR 5212 WSR 5213
WSR 5214 WSR 5215 WSR 5216 WSR 5217
WSR 5218 WSR 5219 WSR 5220 WSR 5221
WSR 5222 WSR 5223 WSR 5224 WSR 5225
WSR 5226 WSR 5227 WSR 5228 WSR 5229
WSR 5230 WSR 5236 WSR 5231 WSR 5232
WSR 5233 WSR 5234 WSR 5235 WSR 5238
WSR 5237 WSR 5242 WSR 5239 WSR 5240
WSR 5241 WSR 5244 WSR 5243 WSR 5246
WSR 5245 WSR 5248 WSR 5247 WSR 5250
WSR 5249 WSR 5252 WSR 5251 WSR 5254
WSR 5253 WSR 5258 WSR 5255 WSR 5261
WSR 5260