วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ พิธีกล่าวคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเวียงสระ วันที่ 5 กรกฏาคม 2560

WSR 2699 WSR 2724 WSR 2726 WSR 2727
WSR 2729 WSR 2732 WSR 2733 WSR 2734
WSR 2735 WSR 2736 WSR 2737 WSR 2738
WSR 2739 WSR 2740 WSR 2742 WSR 2741
WSR 2743 WSR 2744 WSR 2745 WSR 2746
WSR 2747 WSR 2749 WSR 2750 WSR 2751
WSR 2753 WSR 2754 WSR 2755 WSR 2756
WSR 2757 WSR 2759 WSR 2760 WSR 2762
WSR 2763 WSR 2764 WSR 2766 WSR 2767
WSR 2768 WSR 2769 WSR 2770 WSR 2771
WSR 2772 WSR 2773 WSR 2774 WSR 2775
WSR 2776 WSR 2777 WSR 2779 WSR 2780
WSR 2781 WSR 2782 WSR 2783 WSR 2784
WSR 2785 WSR 2786 WSR 2787 WSR 2788
WSR 2789 WSR 2790 WSR 2791 WSR 2792
WSR 2794 WSR 2795 WSR 2796 WSR 2797
WSR 2798 WSR 2799 WSR 2800 WSR 2801
WSR 2802 WSR 2803 WSR 2804 WSR 2805
WSR 2806 WSR 2807 WSR 2808 WSR 2809
WSR 2810 WSR 2811 WSR 2812 WSR 2813
WSR 2814 WSR 2815 WSR 2816 WSR 2817
WSR 2818 WSR 2819 WSR 2820 WSR 2821
WSR 2822 WSR 2823 WSR 2824 WSR 2825
WSR 2826 WSR 2827 WSR 2828 WSR 2829
WSR 2830 WSR 2831 WSR 2832 WSR 2833
WSR 2834 WSR 2835 WSR 2836 WSR 2837
WSR 2838 WSR 2839 WSR 2840 WSR 2841
WSR 2842 WSR 2843 WSR 2844 WSR 2845
WSR 2846 WSR 2847 WSR 2848 WSR 2849
WSR 2850 WSR 2851 WSR 2852 WSR 2853
WSR 2854 WSR 2856 WSR 2857 WSR 2858
WSR 2859 WSR 2860 WSR 2861 WSR 2862
WSR 2863 WSR 2864 WSR 2865 WSR 2866
WSR 2867 WSR 2868 WSR 2869 WSR 2870
WSR 2871 WSR 2872 WSR 2873 WSR 2874
WSR 2875 WSR 2877 WSR 2878 WSR 2879
WSR 2880 WSR 2881 WSR 2882 WSR 2883
WSR 2884 WSR 2886 WSR 2887 WSR 2889
WSR 2890 WSR 2891 WSR 2892 WSR 2893
WSR 2894 WSR 2895 WSR 2896 WSR 2897
WSR 2898 WSR 2899 WSR 2902 WSR 2900
WSR 2904 WSR 2906 WSR 2908 WSR 2701
WSR 2703 WSR 2915 WSR 2918 WSR 2705
WSR 2707 WSR 2708 WSR 2713 WSR 2714
WSR 2715 WSR 2717 WSR 2719 WSR 2720
WSR 2721 WSR 2723 WSR 2722 WSR 2910
WSR 2911 WSR 2912 WSR 2913 WSR 2914