การอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ดอกดารารรัตน์ ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน2560

Slide1 DSC 0004 DSC 0006 DSC 0008
DSC 0009 DSC 0010 DSC 0014 DSC 0015
DSC 0017 DSC 0018 DSC 0019 DSC 0021
DSC 0022 DSC 0024 DSC 0025 DSC 0026
DSC 0028 DSC 0027 DSC 0029 DSC 0030
DSC 0031 DSC 0032 DSC 0033 DSC 0034
DSC 0036 DSC 0035 DSC 0037 DSC 0038
DSC 0039 DSC 0040 DSC 0042 DSC 0045
DSC 0049 DSC 0047 DSC 0050 DSC 0051
DSC 0052 DSC 0054 DSC 0057 DSC 0060
DSC 0061 DSC 0063 DSC 0065 DSC 0069
DSC 0070 DSC 0072 DSC 0073 DSC 0074
DSC 0075 DSC 0076 DSC 0078 DSC 0079
DSC 0080 DSC 0082 DSC 0083 DSC 0084
DSC 0085 DSC 0087 DSC 0088 DSC 0090
DSC 0089 DSC 0091 DSC 0092 DSC 0094
DSC 0096 DSC 0097 DSC 0098 DSC 0099
DSC 0100 DSC 0101 DSC 0103 DSC 0104
DSC 0105 DSC 0107