ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด 26มิถุนายน2560

173093 WSR 2535 WSR 2536 WSR 2544
WSR 2545 WSR 2550 WSR 2551 WSR 2552
WSR 2560 WSR 2559 WSR 2538 WSR 2539
WSR 2540 WSR 2541 WSR 2542 WSR 2548
WSR 2547 WSR 2549 WSR 2553 WSR 2554
WSR 2556 WSR 2563 WSR 2564 WSR 2566
WSR 2569 WSR 2570 WSR 2571 WSR 2572
WSR 2573 WSR 2574 WSR 2575 WSR 2576
WSR 2577 WSR 2578 WSR 2580 WSR 2581
WSR 2582 WSR 2586 WSR 2587 WSR 2604
WSR 2606 WSR 2607 WSR 2609 WSR 2616
WSR 2614 WSR 2617 WSR 2620 WSR 2623
WSR 2624 WSR 2628 WSR 2630 WSR 2634
WSR 2636 WSR 2638 WSR 2641 WSR 2645
WSR 2646 WSR 2648 WSR 2650 WSR 2653