ปัจฉิมนิเทศ'59 (ใต้ร่มจามจุรี) 3ปี 6ปี ความทรงจำดีดี ไม่ลืมเลือน

DSC 4981 DSC 4982 DSC 4983 DSC 4984
DSC 4985 DSC 4986 DSC 4987 DSC 4988
DSC 4989 DSC 4990 DSC 4992 DSC 4993
DSC 4994 DSC 4995 DSC 4996 DSC 4997
DSC 4999 DSC 5000 DSC 5001 DSC 5002
DSC 5003 DSC 5004 DSC 5005 DSC 5006
DSC 5007 DSC 5008 DSC 5009 DSC 5010
DSC 5011 DSC 5012 DSC 5013 DSC 5014
DSC 5015 DSC 5016 DSC 5017 DSC 5018
DSC 5019 DSC 5020 DSC 5021 DSC 5022
DSC 5023 DSC 5024 DSC 5025 DSC 5026
DSC 5027 DSC 5028 DSC 5029 DSC 5030
DSC 5031 DSC 5032 DSC 5033 DSC 5034
DSC 5035 DSC 5036 DSC 5037 DSC 5038
DSC 5039 DSC 5040 DSC 5041 DSC 5042
DSC 5043 DSC 5044 DSC 5045 DSC 5046
DSC 5047 DSC 5049 DSC 5051 DSC 5052
DSC 5053 DSC 5054 DSC 5055 DSC 5056
DSC 5057 DSC 5058 DSC 5059 DSC 5060
DSC 5061 DSC 5062 DSC 5063 DSC 5064
DSC 5065 DSC 5066 DSC 5067 DSC 5068
DSC 5069 DSC 5070 DSC 5071 DSC 5072
DSC 5073 DSC 5074 DSC 5075 DSC 5076
DSC 5077 DSC 5078 DSC 5079 DSC 5080
DSC 5083 DSC 5081 DSC 5084 DSC 5085
DSC 5086 DSC 5087 DSC 5088 DSC 5089
DSC 5093 DSC 5092 DSC 5094 DSC 5095
DSC 5096 DSC 5097 DSC 5098 DSC 5099
DSC 5100 DSC 5101 DSC 5102 DSC 5103
DSC 5105 DSC 5104 DSC 5106 DSC 5107
DSC 5108 DSC 5109 DSC 5110 DSC 5111
DSC 5113 DSC 5114 DSC 5115 DSC 5116
DSC 5118 DSC 5117 DSC 5119 DSC 5120
DSC 5124 DSC 5123 DSC 5122 DSC 5121
DSC 5125 DSC 5126 DSC 5127 DSC 5128
DSC 5129 DSC 5130 DSC 5131 DSC 5132
DSC 5134 DSC 5135 DSC 5133