ปัจฉิมนิเทศ'59 ใต้ร่มจามจุรี 3ปี 6ปี ความทรงจำดีดี ไม่ลืมเลือน

DSC 4861 DSC 4862 DSC 4863 DSC 4864
DSC 4865 DSC 4866 DSC 4867 DSC 4868
DSC 4869 DSC 4870 DSC 4871 DSC 4872
DSC 4873 DSC 4874 DSC 4875 DSC 4876
DSC 4877 DSC 4878 DSC 4879 DSC 4881
DSC 4882 DSC 4883 DSC 4884 DSC 4885
DSC 4886 DSC 4887 DSC 4888 DSC 4889
DSC 4890 DSC 4891 DSC 4892 DSC 4893
DSC 4894 DSC 4895 DSC 4896 DSC 4898
DSC 4899 DSC 4903 DSC 4904 DSC 4905
DSC 4907 DSC 4906 DSC 4908 DSC 4909
DSC 4910 DSC 4911 DSC 4912 DSC 4913
DSC 4914 DSC 4915 DSC 4916 DSC 4917
DSC 4918 DSC 4919 DSC 4920 DSC 4921
DSC 4922 DSC 4923 DSC 4924 DSC 4925
DSC 4926 DSC 4927 DSC 4928 DSC 4929
DSC 4930 DSC 4931 DSC 4932 DSC 4933
DSC 4934 DSC 4935 DSC 4936 DSC 4937
DSC 4938 DSC 4940 DSC 4942 DSC 4943
DSC 4944 DSC 4945 DSC 4946 DSC 4947
DSC 4948 DSC 4949 DSC 4950 DSC 4951
DSC 4952 DSC 4953 DSC 4954 DSC 4955
DSC 4956 DSC 4957 DSC 4958 DSC 4959
DSC 4960 DSC 4961 DSC 4962 DSC 4963
DSC 4964 DSC 4965 DSC 4966 DSC 4967
DSC 4968 DSC 4969 DSC 4970 DSC 4971
DSC 4972 DSC 4973 DSC 4974 DSC 4976