ปัจฉิมนิเทศ'59 ใต้ร่มจามจุรี 3ปี6ปี ความทรงจำดีดี ไม่ลืมเลือน(

DSC 4760 DSC 4761 DSC 4762 DSC 4764
DSC 4763 DSC 4765 DSC 4766 DSC 4767
DSC 4768 DSC 4769 DSC 4770 DSC 4771
DSC 4772 DSC 4773 DSC 4774 DSC 4775
DSC 4776 DSC 4777 DSC 4778 DSC 4779
DSC 4780 DSC 4781 DSC 4782 DSC 4783
DSC 4784 DSC 4785 DSC 4786 DSC 4787
DSC 4788 DSC 4789 DSC 4790 DSC 4791
DSC 4792 DSC 4793 DSC 4794 DSC 4795
DSC 4796 DSC 4797 DSC 4798 DSC 4799
DSC 4800 DSC 4801 DSC 4802 DSC 4803
DSC 4804 DSC 4805 DSC 4806 DSC 4807
DSC 4808 DSC 4809 DSC 4810 DSC 4811
DSC 4812 DSC 4813 DSC 4814 DSC 4815
DSC 4816 DSC 4817 DSC 4818 DSC 4819
DSC 4820 DSC 4821 DSC 4822 DSC 4823
DSC 4824 DSC 4825 DSC 4826 DSC 4827
DSC 4828 DSC 4829 DSC 4830 DSC 4831
DSC 4832 DSC 4833 DSC 4834 DSC 4835
DSC 4836 DSC 4837 DSC 4838 DSC 4839
DSC 4840 DSC 4841 DSC 4842 DSC 4844
DSC 4845 DSC 4846 DSC 4847 DSC 4849
DSC 4850 DSC 4851 DSC 4853 DSC 4854
DSC 4855 DSC 4856 DSC 4857 DSC 4858
DSC 4859 DSC 4860