กิจกรรมวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเวียงสระ

DSC 8031 DSC 7659 DSC 7663 DSC 7669
DSC 7670 DSC 7672 DSC 7673 DSC 7677
DSC 7676 DSC 7680 DSC 7679 DSC 7682
DSC 7688 DSC 7689 DSC 7690 DSC 7692
DSC 7693 DSC 7694 DSC 7695 DSC 7697
DSC 7699 DSC 7701 DSC 7700 DSC 7702
DSC 7705 DSC 7706 DSC 7707 DSC 7709
DSC 7710 DSC 7711 DSC 7714 DSC 7712
DSC 7715 DSC 7719 DSC 7717 DSC 7722
DSC 7723 DSC 7724 DSC 7725 DSC 7726
DSC 7728 DSC 7729 DSC 7730 DSC 7733
DSC 7736 DSC 7739 DSC 7740 DSC 7741
DSC 7743 DSC 7744 DSC 7745 DSC 7747
DSC 7748 DSC 7751 DSC 7752 DSC 7753
DSC 7754 DSC 7756 DSC 7755 DSC 7757
DSC 7759 DSC 7760 DSC 7761 DSC 7762
DSC 7763 DSC 7765 DSC 7768 DSC 7767
DSC 7770 DSC 7771 DSC 7777 DSC 7779
DSC 7783 DSC 7784 DSC 7785 DSC 7787
DSC 7790 DSC 7792 DSC 7793 DSC 7795
DSC 7796 DSC 7798 DSC 7797 DSC 7799
DSC 7801 DSC 7802 DSC 7803 DSC 7805
DSC 7806 DSC 7807 DSC 7808 DSC 7810
DSC 7813 DSC 7816 DSC 7822 DSC 7824
DSC 7825 DSC 7828 DSC 7829 DSC 7830
DSC 7831 DSC 7833 DSC 7835 DSC 7840
DSC 7842 DSC 7844 DSC 7843 DSC 7845
DSC 7848 DSC 7849 DSC 7851 DSC 7853
DSC 7856 DSC 7857 DSC 7859 DSC 7861
DSC 7860 DSC 7862 DSC 7863 DSC 7869
DSC 7870 DSC 7872 DSC 7873 DSC 7876
DSC 7879 DSC 7880 DSC 7883 DSC 7884
DSC 7887 DSC 7890 DSC 7891 DSC 7892
DSC 7894 DSC 7895 DSC 7899 DSC 7903
DSC 7906 DSC 7910 DSC 7914 DSC 7913
DSC 7916 DSC 7920 DSC 7918 DSC 7924
DSC 7925 DSC 7926 DSC 7928 DSC 7932
DSC 7934 DSC 7935 DSC 7936 DSC 7937
DSC 7938 DSC 7941 DSC 7943 DSC 7945
DSC 7951 DSC 7965 DSC 7966 DSC 7967
DSC 7969 DSC 7970 DSC 7971 DSC 7973
DSC 7974 DSC 7975 DSC 7976 DSC 7977
DSC 7979 DSC 7984 DSC 7985 DSC 7986
DSC 7988 DSC 7989 DSC 7991 DSC 7990
DSC 7992 DSC 7993 DSC 7994 DSC 7996
DSC 7998 DSC 7997 DSC 7999 DSC 8002
DSC 8015 DSC 8016 DSC 8018 DSC 8017
DSC 8019 DSC 8020 DSC 8021 DSC 8022
DSC 8024 DSC 8026 DSC 8028 DSC 8030
DSC 8032 DSC 8033 DSC 8035 DSC 8038
DSC 8041 DSC 8044 DSC 8046 DSC 8047
DSC 8052 DSC 8054 DSC 8055 DSC 8058
DSC 8059 DSC 8061 DSC 8063 DSC 8065
DSC 8067 DSC 8068 DSC 8070 DSC 8075
DSC 8077 DSC 7957 DSC 7960 DSC 7946
DSC 7948 DSC 8079 DSC 8081 DSC 8084
DSC 8087 DSC 8098 DSC 8099 DSC 8100
DSC 8106 DSC 8107 DSC 8108 DSC 8112
DSC 8119 DSC 8122 DSC 8123 DSC 8124
DSC 8126 DSC 8135 DSC 8130 DSC 8136
DSC 8137 DSC 8142 DSC 8143 DSC 8147
DSC 8149 DSC 8157 DSC 8162 DSC 8160
DSC 8165 DSC 8169 DSC 8168 DSC 8181
DSC 8184 DSC 8185 DSC 8211 DSC 8216
DSC 8217 DSC 8221 DSC 8239 DSC 8205