***กำหนดชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 15-30 สิงหาคม 2560  
 

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้องการเงิน กลุ่มแผนงานและงบประมาณ **

...โทร.077-362-006 ...