***กำหนดชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2560
 

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้องการเงิน กลุ่มแผนงานและงบประมาณ **

...โทร.077-362-006 ...