***กำหนดชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2561  
 

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้องการเงิน กลุ่มแผนงานและงบประมาณ **

...โทร.077-362-006 ...