ค้นหา :
 
394/2562   เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14 ส.ค. 2562 บุคคล  
392/2562   เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ณ สะพานนริศเมืองคนดี ริมน้ำตาปี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14 ส.ค. 2562 บุคคล  
391/2562   เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14 ส.ค. 2562 บุคคล  
390/2562   เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14 ส.ค. 2562 บุคคล  
389/2562   เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ณ ห้องคอนเวนชั่น 4 โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14 ส.ค. 2562 บุคคล  
388/2562   เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ณ โรงแรมไดมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14 ส.ค. 2562 บุคคล  
385/2562   เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 08 ส.ค. 2562 บุคคล  
383/2562   เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ณ ห้องประชุมธราดล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 07 ส.ค. 2562 บุคคล  
382/2562   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนำงเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 07 ส.ค. 2562 กิจการนักเรียน  
381/2562   เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ณ โรงแรมสยามธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 07 ส.ค. 2562 บุคคล