สาระคณิตศาสตร์
สาระภาษาไทย
สาระสังคมศึกษา
สาระภาษาต่างประเทศ
สาระสุขศึกษาและพละศึกษา
สาระศิลปะ
สาระการงานอาชีพ
สาระเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มงานสนับสนุน
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
วารสาร@จามจุรีฉบับพิเศษ
วารสาร@จามจุรี ฉบับพิเศษ 2559
วารสาร@จามจุรี ฉบับโรงเรียนประชารัฐ
เพจโรงเรียนเวียงสระ
เพจประชาสัมพันธ์
เพิ่มเพื่อน 
 
 
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่รั้ว ส้ม-ขาว โรงเรียนเวียงสระ World Class Standard School โทร.077361997 แฟกซ์.077361996  
การดำเนินงานจัดทำแผนการนิเทศติดตามงาน/กิจกรรม/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 ธันวาคม 2560)
 
 
 
สถานที่โรงแรมในท้องที่อำเภอเวียงสระที่ได้รับอนุญาต (กลุ่มการงานอาชีพ ณ โรงเรียนเวียงสระ)
   
 
       
VTR เกษียณอายุราชการ โรงเรียนเวียงสระ 2560   สมทบทุนบริจาคเงิน"ก้าวคนละก้าว" โรงเรียนเวียงสระ
     
 
ศาสตร์ ศิลป์ ถิ่นโนรา จากภูมิปัญญาสู่สากล   สื่อวิดีทัศน์การเรียนรู้ "คุยเฟื่อง เรื่องภาษาไทย" การพัฒนาการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ
 
 
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูการศึกษาพิเศษ
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ครูการศึกษาพิเศษ จำนวน ๑ อัตรา
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างรางระบายน้ำ (รางยู) บ่อสูบน้ำพร้อมเครื่องสูบ ถมดินเพื่อป้องกันอุทกภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง การประมูลขายอาหารในโรงเรียนเวียงสระ ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2560
ที่ ศธ 04241/1787 เรื่องแนวทางปฏิบัติการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
ประกาศค่าเป้าหมาย มาตรฐานโรงเรียนเวียงสระ
แผ่นผับข้อมูลโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
มาตรฐานโรงเรียนเวียงสระ
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา-ปีการศึกษา-2558
แผ่นพับข้อมูลงานโรงเรียน
 
 
     
     
Scan QR CODE ระบบเกรด Online
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น 
 
คุณครูจิรายุ  เวชโอสถ
คุณครูสุดารัตน์  อินทร์น้อย
คุณครูอรสุมา  ขานทอง
คุณครูสลี  โรยร่วง
แบบประเมินความพึงพอใจการบริการ
งานประชาสัมพันธ์
 
QR CODE ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
 
แบบสอบถามการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประเภทการงานอาชีพ (สพม.)