สาระคณิตศาสตร์
สาระภาษาไทย
สาระสังคมศึกษา
สาระภาษาต่างประเทศ
สาระสุขศึกษาและพละศึกษา
สาระศิลปะ
สาระการงานอาชีพ
สาระเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มงานสนับสนุน
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
วารสาร@จามจุรีฉบับพิเศษ
วารสาร@จามจุรี ฉบับพิเศษ 2559
วารสาร@จามจุรี ฉบับโรงเรียนประชารัฐ
เพจโรงเรียนเวียงสระ
เพจประชาสัมพันธ์
เพิ่มเพื่อน 
 
 
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่รั้ว ส้ม-ขาว โรงเรียนเวียงสระ World Class Standard School โทร.077361997 แฟกซ์.077361996  
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
       
VTR เกษียณอายุราชการ โรงเรียนเวียงสระ 2560   สมทบทุนบริจาคเงิน"ก้าวคนละก้าว" โรงเรียนเวียงสระ
     
 
ศาสตร์ ศิลป์ ถิ่นโนรา จากภูมิปัญญาสู่สากล   สื่อวิดีทัศน์การเรียนรู้ "คุยเฟื่อง เรื่องภาษาไทย" การพัฒนาการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ
 
 
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูการศึกษาพิเศษ
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ครูการศึกษาพิเศษ จำนวน ๑ อัตรา
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างรางระบายน้ำ (รางยู) บ่อสูบน้ำพร้อมเครื่องสูบ ถมดินเพื่อป้องกันอุทกภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง การประมูลขายอาหารในโรงเรียนเวียงสระ ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2560
ที่ ศธ 04241/1787 เรื่องแนวทางปฏิบัติการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
ประกาศค่าเป้าหมาย มาตรฐานโรงเรียนเวียงสระ
แผ่นผับข้อมูลโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
มาตรฐานโรงเรียนเวียงสระ
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา-ปีการศึกษา-2558
แผ่นพับข้อมูลงานโรงเรียน
 
 
     
     
Scan QR CODE ระบบเกรด Online
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น 
 
คุณครูจิรายุ  เวชโอสถ
คุณครูสุดารัตน์  อินทร์น้อย
คุณครูอรสุมา  ขานทอง
คุณครูสลี  โรยร่วง
แบบประเมินความพึงพอใจการบริการ
งานประชาสัมพันธ์
 
QR CODE ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
 
แบบสอบถามการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประเภทการงานอาชีพ (สพม.)